Elvhx.gr 35  Κατάλογοι  Επικοινωνία Ελληνικά Ελληνικά English English
  Κεντρική Προφίλ Νέα Προϊόντα Προσφορές Τα Νέα μας Video Επικοινωνία  
 

Κατηγορίες

 

Elvhx.gr ΝΕΑ

 
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα newsletter της ELVHX.

Αναζήτηση προϊόντων Σύνδεση | Ο λογαριασμός μου | το καλάθι μου το καλάθι μου
 
Οικονομικές Καταστάσεις | Ποιότητα - Π ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς | Σ.Α.Π. Σύστημα Αντικ/κής Προστασίας-Πληροφορίες-Χρήσιμα σχόλια (σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς IEC62305) | E γ κ / σ η -Σ υ ν τ ή ρ η σ η - Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η E . S . E . α κ ί δ ω ν ι ο ν ι σ μ ο ύ | Hλεκτρόδια Γειωσης (Τεχνικό άρθρο ELVHX® ) | Λ ά μ π ε ς {enjoysimplicity}™ | Video "Η εταιρία" | Ερασιτεχνικό video "Η θεμελιακή στην πράξη" | Video"ELBOX KOYTIA-ΠΙΝΑΚΕΣ" | Social Media - You tube - Video | e-Παραγγελίες | Δρομολόγια-Παραδόσεις | Συχνές ερωτήσεις | Χρωματολόγιο φωτιστικών | Βρείτε μας στο χάρτη 
 
 
Προφίλ
 Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
 
H EΛ.Β.Η.Χ. ΑΒΕΕ σήμερα είναι μια από τις πλέον καταξιωμένες βιομηχανίες ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελληνική αγορά. 
Η ευρεία γκάμα των προιόντων της , εξασφαλίζει την εκπλήρωση και της πιο υψηλής απαίτησης από τον πελάτη. Στις εγκαταστάσεις της στη βιομηχανική ζώνη Κορωπίου 5.000m² οι παραγωγικές διεργασίες εκσυγχρονίζονται διαρκώς επιδιώκοντας άλλωτε την ανταγωνιστικότητα παλαιών προιόντων και άλλωτε το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων καινοτόμων προιόντων.

 
Με παρουσία απο το 1964 , ο Ιδρυτής της είναι ο κ. Ιωάννης Χριστόπουλος . Οι τρεις βασικές αρχές της εταρείας είναι:
 
·Ποιότητα Προϊόντων
·Πλήρης Συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
·Ικανοποίηση του Πελάτη


Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ 


Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ   Μ Ε   Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Υ Σ   Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Ο Υ Σ   Ο Ι Κ Ο Υ Σ

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α   -  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Ε Σ
 
Η ELVHX® έχει ως προτεραιότητά της, την εξασφάλιση της παραγωγής αποκλειστικά υψηλής ποιότητας προϊόντων. Προς αυτό τον σκοπό από το 2003 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα TÜVHellas (TÜV-NORD).
 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει Διαδικασίες Ποιότητας που καλύπτουν όλο το φάσμα των Διεργασιών της εταιρίας, την ανάλυση των Απαιτήσεων των Πελατών, το Σχεδιασμό Νέων Προϊόντων, την Παραγωγή, τον Ποιοτικό Έλεγχο, την Υποστήριξη μετά την Πώληση, τη Διαρκή Βελτίωση της Επίδοσης των Στόχων Ποιότητας κτλ.
 
Το Τεχνικό Τμήμα της ELVHX® αναλύει συνεχώς τις ανάγκες της αγοράς, μελετά, σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει καινοτόμα προιόντα που λύνουν καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρολόγοι και έχουν σκοπό να διευκολύνουν. Αυτά τα προϊόντα ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό από την ποιότητα , την αντοχή , την διάρκεια και την ανταγωνιστική τιμή τους. 

Κατεβάστε τα πιστοποιητικά σε pdf κλικάροντας στις παρακάτω φωτογραφίες
 


     

Για περαιτέρω ενημέρωση μεταφερθήτε σε link "ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ"

 
    Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α  – Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ε Σ  Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  
Με σεβασμό στον κλάδο του ηλεκτρολογικού υλικού , ο οποίος απαιτεί ασφάλεια του τελικού καταναλωτή , με τιμιότητα, από το 1964 έως σήμερα μένει πιστή κατευθύνοτας την αγορά στο νόμιμο δρόμο.
 
Η ELVHX® αρνείται το εύκολο κέρδος μέσω εμπορίας / διάθεσης μη πιστοποιημένων εμπορευμάτων που δεν ικανοποιούν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα, εμπορεύματα που δεν είναι ασφαλή για τον εγκαταστάτη και χρήστη.
 
Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος σχετιζόμενου με την χρήση τέτοιων προιόντων επισύρονται υψηλότατες κυρώσεις.
 
Η ενημέρωση του τελικού χρήστη για την επικινδυνότητα αυτών των προϊόντων είναι πλέον υποχρέωση του εμπόρου και του εγκαταστάτη.
 
Μη επώνυμα προϊόντα, αγνώστου προέλευσης είναι επικίνδυνα.
 
Ο τελικός καταναλωτής απαιτεί ανταγωνιστική τιμή αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε εκπτώσεις στην ασφάλειά του, της οικογένειάς του, των πελατών του κτλ.
  
Η ELVHX® παρακολουθεί συστηματικά και ενημερώνεται για όλες τις νέες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα προϊόντα της, συμμορφώνεται με αυτές και ελέγχει τους Προμηθευτές της ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και να εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με όλες τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (πχ. 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU–RoHS 2.0 κτλ.) και κανονισμούς (πχ. EC No.1907/2006 REACH) 
Ι Κ Α Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Ο Υ  Π Ε Λ Α Τ Η

 
Η ELVHX® δημιουργεί σχέσεις ζωής με τους πελάτες της και σκοπός της είναι η ανάπτυξη αμοιβαία εποφελών συνεργασιών μαζί τους. 
Σκοπός δεν είναι η υλοποίηση μίας πώλησης αλλά η διαρκής συνεργασία.
 
Σκοπός είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ζωής .
 
Αμοιβαιότητα παντού, αμοιβαία στήριξη, εμπιστοσύνη .
 
Κοινή παράλληλη πορεία, Κοινή-παράλληλη πρόοδος.
 
 
Στην ELVHX® από το 1964 ως σήμερα , οι Aρχές παραμένουν ίδιες:
 
 
·Η Ποιότητα δίνει αξία και διάρκεια στον χρόνο, «ο,τι αξίζει αντέχει»
 
 
·Ο σεβασμός στη Νομιμότητα , η Τίμια πορεία& κατεύθυνση της αγοράς στο σωστό & Νόμιμο , δίνει  συνέχεια «ο,τι είναι αληθινό έχει συνέχεια»
 
 
·Η Απόλυτη Εξυπηρέτηση του πελάτη «αμοιβαία εμπιστοσύνη-πίστη, κοινή παράλληλη πορεία-πρόοδος»


T E X N I K H   Y Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η
Η επαγγελματική γνώση και η μακρόχρονη εμπειρία που ενσωματώνονται στα προιόντα ELVHX® εξασφαλίζει στον καταναλωτή άμεση ανταπόκριση για όποια επισκευή ή ανταλλακτικά . Επιπλέον οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τα προσωπικά γούστα καταναλωτών, δίνοντας την ευκαιρία στα πεπειραμένα στελέχη του τεχνικού τμήματος να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό.


      
http://www.elvhx.gr
Νέο, σύγχρονο, ενημερωμένο site, για να είστε πάντα on line με τις εξελίξεις . Ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καταναλωτή, τον ηλεκτρολόγο και το συνεργάτη.
Οι χρήστες μπορούν ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν να αντλήσουν τις επιθυμητές πληροφορίες , να μάθουν νέα της εταιρίας , για την κυκλοφορία νέων προιόντων, να δουν τεχνικά χαρακτηριστικά άλλων και πολλά άλλα.
Η σύνδεση είναι απλή : βάζετε το email σας και τον κωδικό .Αν δεν θυμάστε τον κωδικό σας , επιλέγετε το "ξέχασα τον κωδικό μου" και σας έρχετε αυτοματοποιημένο μήνυμα με νέο κωδικό οπότε η πρόσβαση είναι απλή και γρήγορη.Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α
Τα προιόντα ELVHX® συσκευάζονται σε καλαίσθητες συσκευασίες, αναγνωρίζονται και ανιχνεύνται εύκολα εξαιτίας της ευδιάκριτης σήμασνης σε κάθε κουτί. 
Εξυπηρετούν και διευκολύνουν τη σύγχρονη πώληση σε κάθε στάδιο, από την αποθήκευση έως την πώληση.
Υπερτερούν λογώ επωνυμίας έναντι των “noname’’ μη επώνυμων προιόντων , άγνωστου προέλευσης που στον κλάδο των ηλεκτρολογικών ειδών είναι επικύνδυνα.
 
Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος σχετιζόμενου με την χρήση τέτοιων προιόντων επισύρονται υψηλότατες κυρώσεις.


Ε Ν Τ Υ Π Ο   Υ Λ Ι Κ Ο


Aναζητήστε το link της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει απο το πάνω δεξιά μενού του site "ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ"

      Τ Ι Μ Ε Σ    -   Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η 

Όλα τα είδη ELVHX® προσφέρονται στις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς, σε σχέση πάντα με την ποιοτητά τους και την εξυπηρέτηση που συνοδεύονται.
Κατεβάστε τον τιμοκατάλογο σε excel κάνοντας σύνδεση ως συνεργάτης.


Σ Υ Μ Β Ο Λ Α 
Σ Τ Ε Γ Α Ν Ο Τ Η Τ Α

Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α

   
SOCIAL MEDIA

  
          

            
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α
 
ΕΛΒΗΧ ΑΒΕΕ
28ο ΧΙΛ.ΛΕΩΦ.ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ , ΤΘ 453, ΤΚ194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ 210 6020858, 210 6020874 Φαξ 210 6626565
info@elvhx.gr