Elvhx.gr 35  Κατάλογοι  Επικοινωνία Ελληνικά Ελληνικά English English
  Κεντρική Προφίλ Νέα Προϊόντα Προσφορές Τα Νέα μας Video Επικοινωνία  
 

Κατηγορίες

 

Elvhx.gr ΝΕΑ

 
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα newsletter της ELVHX.

Αναζήτηση προϊόντων Σύνδεση | Ο λογαριασμός μου | το καλάθι μου το καλάθι μου
 
Οικονομικές Καταστάσεις | Ποιότητα - Π ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς | Σ.Α.Π. Σύστημα Αντικ/κής Προστασίας-Πληροφορίες-Χρήσιμα σχόλια (σύμφωνα με τα Πρότυπα της σειράς IEC62305) | E γ κ / σ η -Σ υ ν τ ή ρ η σ η - Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η E . S . E . α κ ί δ ω ν ι ο ν ι σ μ ο ύ | Hλεκτρόδια Γειωσης (Τεχνικό άρθρο ELVHX® ) | Λ ά μ π ε ς {enjoysimplicity}™ | Video "Η εταιρία" | Ερασιτεχνικό video "Η θεμελιακή στην πράξη" | Video"ELBOX KOYTIA-ΠΙΝΑΚΕΣ" | Social Media - You tube - Video | e-Παραγγελίες | Δρομολόγια-Παραδόσεις | Συχνές ερωτήσεις | Χρωματολόγιο φωτιστικών | Βρείτε μας στο χάρτη 
 
 
Ποιότητα - Π ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς


Πιστοποίση ΙSO9001:2008

Η ELVHX® έχει ως προτεραιότητά της, την εξασφάλιση της παραγωγής αποκλειστικά υψηλής ποιότητας προϊόντων. Προς αυτό τον σκοπό από το 2003 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα TÜVHellas (TÜV-NORD).
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει Διαδικασίες Ποιότητας που καλύπτουν όλο το φάσμα των Διεργασιών της εταιρίας, την ανάλυση των Απαιτήσεων των Πελατών, το Σχεδιασμό Νέων Προϊόντων, την Παραγωγή, τον Ποιοτικό Έλεγχο, την Υποστήριξη μετά την Πώληση, τη Διαρκή Βελτίωση της Επίδοσης των Στόχων Ποιότητας κτλ.
 
Κατεβάστε τα πιστοποιητικά σε pdf κλικάροντας στις παρακάτω φωτογραφίες 

     


Πιστοποίηση Προίόντων – Σήμανση CE
 
Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται στον ΕΟΧ.


Όλα τα προϊόντα της ELVHX® διαθέτουν σήμανση CE, ικανοποιώντας τις νομικές απαιτήσεις τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε προϊόν της ELVHX® μπορείτε να ζητήσετε να σας σταλεί η δήλωση συμμόρφωσης CE

  
Οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού 2011/65/EU–RoHS 2.0

Η Οδηγία (2002/95/EC), γνωστή ως Οδηγία RoHS αναφέρεται στον Περιορισμό της Χρήσης Συγκεκριμένων Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΕΕΕ).
Η Οδηγία σχεδιάστηκε με σκοπό να συμπληρώνει την Οδηγία WEEE και να διευκολύνει την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΕΕΕ), απαγορεύοντας - ταυτόχρονα - τη χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στην κατασκευή του.
Από τον Ιούλιο του 2006, απαγορεύεται η πώληση σε όλη την ΕΕ προϊόντων που δεν είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS.
Η Οδηγία RoHS επηρεάζει τους κατασκευαστές ή τους προμηθευτές προϊόντων ή και εξαρτημάτων με Επικίνδυνες Ουσίες Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Ως επικίνδυνες ουσίες θεωρούνται:
·         ο μόλυβδος
·         ο υδράργυρος
·         το Κάδμιο
·         το εξασθενές Χρώμιο
·         τα βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας (Πολυβρωμιούχα διφαινύλια (PBBs) και ορισμένοι πολυβρωμιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs)).
Το 2011 η Οδηγία RoHS αναθεωρήθηκε με την 2011/65/EU–RoHS 2.0.
 
Η ELVHX® παράγει προϊόντα που δεν περιέχουν τις ανωτέρω επικίνδυνες ουσίες και ελέγχει τους Προμηθευτές της και τις α’ ύλες που προμηθεύεται ώστε να εξασφαλίζει στους πελάτες της την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και να τους εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

   

 

Κανονισμος του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων ECNo.1907/2006 - REACH            
                  
Ο κανονισμός EC No.1907/2006 γνωστός ώς REACH είναι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα και παράλληλα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας χημικών προϊόντων της ΕΕ. Επίσης, ο κανονισμός αυτός προάγει εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων των ουσιών με σκοπό να μειωθούν οι δοκιμές που διενεργούνται σε ζώα.
Η βιομηχανία ηλεκτρολογικού υλικού ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού (EC) No.1907/2006 REACH είναι ‘Μεταγενέστερος Χρήστης’.
Τα προϊόντα που παράγονται από την ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε., όταν χρησιμοποιούνται για την χρήση για την οποία προορίζονται, δεν απελευθερώνουν επικίνδυνες ουσίες,, δεν περιέχουν ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (SVHC) και δεν υπάρχει υποχρέωση να καταχωρηθούν στον ECHA ή να εκδοθούν Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS).
Ανεξάρτητα από αυτό η ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε. αναζητεί έντονα την εφαρμογή του κανονισμού (EC) No.1907/2006 REACH από τους προμηθευτές της. Αυτό γίνεται με δική της πρωτοβουλία, ώστε να εγγυηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στους πελάτες της. Η ΕΛΒΗΧ Α.Β.Ε.Ε βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές της και θα εφαρμόσει αμέσως μόλις απαιτηθεί την προ-καταχώρηση και κατόπιν την καταχώρηση των σχετικών υλικών του κανονισμού (EC) No.1907/2006 REACH, στα πλαίσια της Διαδικασίας Ελέγχου